^ mini-kaart van www.geopunt.be (16/07/2016). Op deze kaart wordt de doortrekking

van de N60 weergegeven zoals voorgesteld door gAZet. Zoek door middel van de zoekbalk of door te zoomen op de kaart voor u interessante plaatsen op (de Klijpekerk, ...).

Heruitgave gAZet n.a.v. uitspraak Raad van State doortrekking N60.

< Klik links op de inzet voor méér dan 150 blz. geactualiseerde (juli '16) gAZet-heruitgave...

DIGITAL DEVIL MAGAZINE RONSE/WORLDWIDE YEAR 4 | 2016